Bij bezoek van de website van Fakkeldrager kunnen gegevens van de bezoeker worden verzameld. Deze gegevens worden door Fakkeldrager gebruikt in het kader van de verbetering van haar dienstverlening. Fakkeldrager wil haar klanten graag de beste hosting diensten bieden en haar dienstverlening en aangeboden informatie voortdurend verbeteren.
 
De door Fakkeldrager verzamelde gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en zij stelt alles in het werk om deze gegevens te beschermen. Fakkeldrager neemt hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Fakkeldrager zal de door haar verzamelde gegevens niet aan derden verstrekken zonder toestemming, tenzij hiertoe verplicht op grond van de wet of na een rechterlijk bevel of indien dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
 
COOKIES
Om u bij het bezoek aan de website van Fakkeldrager te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker van de website worden gestuurd en op de computer van de bezoeker worden opgeslagen.Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze website is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.
Wilt u deze cookies niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies). Fakkeldrager behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijziging zullen altijd voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u vragen hebt over dit privacy statement, de activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite door Fakkeldrager dan wel uw gegevens wenst in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen, kunt u dit aan ons melden via het online contactformulier.